Ventilationsrensning

Din garanti for godt indeklima

Villa

Mange nye og gamle parcelhus har et ventilationssystem, der skal sikre et bedre indeklima i huset.

Det er meget vigtigt, at man vedligeholder sit ventilationsanlæg og sikre, at det fungerer optimalt.

Vi anbefaler, at du får renset dit ventilationsanlæg ca. hvert tredje år, så du sikrer et sundt indeklima i dit hjem. Derudover er det vigtigt at filtre og lign. skiftes med jævne mellemrum.

green checkmark in a circle
Et vedligeholdt ventilationsanlæg bruger mindre strøm og støjer mindre, samt sikre et godt indeklima.

Etagebyggeri

Rensning af ventilationsanlæg og rensning af aftrækskaner i boligselskaber er vigtigt, da det berører mange lejligheder, hvis det ikke fungerer optimalt.

Et rent ventilationsanlæg giver et bedre indeklima, og har stor betydning for trivslen i din bolig eller etageejendom.

I etageejendomme kan rensning af ventilation reducere risikoen for, at en brand kan sprede sig fra den ene lejlighed til den anden.

Industri og institutioner

I alt for mange institutioner er luftkvaliteten dårlig og giver dårligt indeklima for børn og voksne. Vi renser og servicerer større anlæg på skoler og institutioner.

I mange år har industrivirksomheder, kontorejendomme og offentlige institutioner ikke prioriteret rengøringen af deres ventilationssystemer.

Et dårligt indeklima kan gå ud over din arbejdsevne og øge sygefraværet og have økonomiske konsekvenser for den enkelte arbejdsplads.

error icon
Hvis ventilationsanlægget ikke er vedligeholdt giver det forøget risiko for skinmmelsvamp og øget brandfare.

Kontakt os på følgende emails:

falster@skorstensfejer.nu
skorstensfejermurel@gmail.com